Commercial contracts

Elke onderneming en vennootschap heeft afspraken die haar zakelijke relaties behelzen. Wij adviseren om deze afspraken op schrift te stellen, en dus vast te leggen in een contract. Een goed contract verschaft duidelijkheid over de relatie en daarmee ‘peace of mind’. Zulke contracten kunnen voor een enkele transactie zijn, maar kunnen ook een relatie van meerdere jaren dienen. Een voorbeeld van de eerste categorie zijn overeenkomsten voor een koop of verkoop van specifieke activa of inventaris. De laatste categorie is groter en behelst bijvoorbeeld distributie- of agentuurovereenkomsten, die u in staat stellen producten van anderen te verkopen, of anderen die van u.

Als u een franchise formule hebt, of wenst te participeren in eentje, zult u een franchise overeenkomst moeten sluiten die alle ‘do’s and dont’s’ van een dergelijke samenwerking vastlegt. Bijna alle ondernemingen hebben tegenwoordig algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van hun producten of diensten, dit is een essentieel document om de aansprakelijkheid van uw onderneming te beperken. Tot slot, samenwerkings- en ontwikkelingsovereenkomsten worden vaak gesloten om duidelijkheid te verschaffen over de ontwikkeling van toekomstige waarde, over de eigendom van intellectuele eigendomsrechten en over de verdeling van de risico’s. Dit is cruciaal als u een nieuwe onderneming begint.

De waarde van commerciële contracten wordt vaak onderschat, totdat de relatie stuk loopt. Bescherm uw onderneming en uzelf en zorg ervoor dat de belangrijkste overeenkomsten met uw belanghebbenden op de juiste wijze op schrift staan. We helpen graag.

6 + 14 =

Reach Us

Herengracht 180
1016 BR, Amsterdam