Corporate litigation

In elke onderneming kunnen dingen anders gaan dan gehoopt of verwacht. Bijvoorbeeld: ondanks een goed contract betaalt of levert uw wederpartij niet, of niet op tijd. In zulke gevallen moet een onafhankelijke derde (vaak een rechter) de zaak beslissen en een bindende uitspraak doen.

Overweegt u een juridische procedure of wilt u weten of uw zaak enige kans van slagen heeft? Of het nu een vordering voor de nakoming van een contract betreft, een ruzie tussen aandeelhouders of bestuurdersaansprakelijkheid; uw zaak is bij ons in goede handen. Vaak is een volledige procedure niet eens nodig omdat de partijen tot overeenstemming komen na hun standpunten en juridische argumenten te hebben uitgewisseld. Een goede advocaat is cruciaal in die fase van het proces. Wij zijn creatief, ‘to the point’ en resultaat gedreven. Neem op tijd contact met ons op.

 

13 + 5 =

Reach Us

Herengracht 180
1016 BR, Amsterdam